Byggföretag söker seriösa måleriföretag

Även om efterfrågan på nya bostäder har minskat så renoveras det desto mer. Många av stadens byggföretag söker målerifirmor att samarbeta med då fler och fler kunder vill ha en helhetsoffert som inkluderar allt jobb i samband med renoveringen. Ett lyckat samarbete mellan företagen leder ofta till att renoveringsprojekten avslutas i tid samt till mer jobb och nöjda kunder för båda parter.

Målerifirmor

Kvalitet i fokus

Det byggföretagen söker är duktiga och seriösa målare som de kan inleda ett samarbete med. Målet är långsiktiga relationer där båda parter gynnas och utvecklas. De vill ha målare med kvalitet och service i fokus och som gärna har lång erfarenhet av branschen. Helst ska de ha bra kunskaper i både invändning målning och tapetsering samt fasadmålning och annan målning utomhus. Det viktigaste för ett lyckat samarbete är att företagen delar samma värderingar vad gäller saker som kvalitet och kundnöjdhet.

Målare

Brist på målare

Just nu är det brist på målare vilket gör det svårt för byggföretagen att hitta en måleripartner i staden. Många byggföretag får söka sig allt längre och längre utanför tullarna för att hitta en målerifirma att samarbeta med. Den lukrativa marknaden för målarna kommer antagligen medföra en ökning av antal lärlingar som måleriföretagen kommer ta in i framtiden samt att fler söker sig till byggprogrammet med inriktning måleri på gymnasieskolorna.

Målare

För att hitta samarbetspartners är så kallad word of mouth det vanligaste tillvägagångssättet för att hitta en kontakt, vilket innebär att man genom att prata med personer inom branschen får tag i ett företag som är intresserade av ett partnerskap. Oftast har man gjort ett eller flera jobb tillsammans innan man väljer att samarbeta, vilket medför att man har sett hur varandra jobbar och vet vilka värderingar man står för. Ibland passar inte företagskulturerna tillsammans och då är det lika bra att avbryta innan det leder till problem.

Avtal innebär trygghet

Det finns flera saker att tänka på rent administrativt när man inleder ett samarbete. Hur ska prisbilden se ut? Vad händer om ett arbete drar ut på tiden? Många privatpersoner vill utnyttja ROT-avdraget så det är viktigt att se till att man har koll på att det utförs rätt. Att skriva ett avtal mellan de båda parterna är en trygghet för både byggföretaget och målerifirman och minskar risken för eventuella konflikter. Det kan vara bra att anlita en jurist för att skriva ett bra avtal.